Social Media 02

Animacje “pod” social media

STRONA 02

INSTAGRAM - Instagram Stories

ID PROJEKTU:
is0003

PRZEZNACZENIE:
Instagram Stories

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
250,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
is0004

PRZEZNACZENIE:
Instagram Stories

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
250,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
is0005

PRZEZNACZENIE:
Instagram Stories

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
250,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
is0006

PRZEZNACZENIE:
Instagram Stories

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
250,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
is0007

PRZEZNACZENIE:
Instagram Stories

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
250,- PLN (netto)

INSTAGRAM - Post

ID PROJEKTU:
ip0003

PRZEZNACZENIE:
Instagram Post

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
200,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
ip0004

PRZEZNACZENIE:
Instagram Post

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
200,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
ip0005

PRZEZNACZENIE:
Instagram Post

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
200,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
ip0006

PRZEZNACZENIE:
Instagram Post

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
200,- PLN (netto)

ID PROJEKTU:
ip0007

PRZEZNACZENIE:
Instagram Post

CZAS WYKONANIA:
2-4 dni roboczych

CENA:
200,- PLN (netto)